Take it off!

 jewelry: h&m,
          photographer: Olja S.

One of my favorite "team members" Olja, sent me again some great photos from H&M store, and i fell in love again, hope that i will have some of these stuffs soon!!! :) 
 Olja nam je ponovo poslala nešto novo i zanimljivo! Ne znam da li da se radujemo ili da pustimo po koju , jer kao što znate ovog nakita nema kod nas! Kada ćemo ga videti?! Pa po svemu sudeći, nikad! Naravno , osim kada odemo na neka putovanja, pa umesto obilizaka, sve otrčimo kao "ćurke" u taj prokleti H&M! :) Lisice, sove, vukovi, ježevi,.krokodili, nosorozi...veverica je moja, nju ne dirajte! :)Ostaje mi samo da gledam u fotografije i da se nadam!Jednog dana....jednog danaa...


0 comments:

Post a Comment